Tveit Union Musikkorps
Styrets sammensetning
Leder: Ingunn Søbakk
Nestleder: Alf Synstad
Kasserer: Katrine Jakobsen
Styremedlem: Eva Vadstø
Styremedlem: Joakim Andre Hartvigsen
Styremedlem: Sonja Merethe Moy
Varamedlem: Josefine Ringholm Jørgensen
Medlemskap i Tveit Union Musikkorps

Tveit Union Musikkorps (TUM) er på utkikk etter nye medlemmer til alle musikkgrupper. Hos oss er alle som har lyst til å spille i et korps velkomne til å delta. Man kan bli medlem i TUM fra og med det året man fyller 15 år. Musikanter under 15 år kan bli med i TUM som aspiranter fra og med det året de fyller 13 år. Aspiranter vil ikke kunne delta på TUMs turer, men kan etter avtale delta på andre arrangementer slik som f.eks. konserter og oppmarsjer. Medlemskontingenten er for tiden kr. 850,- pr. halvår, men medlemmer i skolekorps betaler ikke kontingent.

TUM består av et konsertkorps og et drillkorps. Medlemmer i TUM må være del av konsertkorpset og oppfordres til å være med i drillkorpset, men det er inget krav om dette. På enkelte arrangementer vil det kun være drillkorpset som deltar. Drillkorpset har også egne øremerkede drilløvelser for å øve inn årets drill. De som ønsker å være del av drillkorpset må i utgangspunktet kunne delta på alle helgeøvelser som er satt opp i terminlista. Unntak kan gjøres ved gyldig fravær (sykdom, jobb, skole o.l.)

Alle som er medlemmer i TUM forventes å møte på øvelsene og å delta på alt av arrangementer som TUM deltar på. For sesongen 2016/2017 er det forespilt følgende arrangementer og øvelser som medlemmene forventes å delta på:
 • Oktober - Øvelseshelg i Lyngdal. Forberedelse til Jubileumskonsert
 • 18.November - Jubileumskonsert
 • April - Lillehammerreveljen
 • 1. mai - Opptog Kristiansand
 • 17. mai - Diverse oppdrag
 • Mai - Musikalsk Piknik
 • Pinsa - Tur til Frankrike
TUM får i tillegg en del forespørsler om andre spillinger som det også forventes at medlemmene prøver å stille på.

TUM stiller følgende krav til sine medlemmer:
 • Holde seg oppdatert på terminlista som ligger på hjemmesiden og på Facebook-siden. Dette er en åpen Google-kalender (tumkalender@gmail.com) som man kan legge til på mange telefoner
 • Melde fra om fravær til dirigent eller leder så snart det er klart at man ikke kan møte på en øvelse eller arrangement
 • Sjekk meldinger som kommer på Facebook og på e-post, og svare på disse så fort som mulig
 • Holde seg oppdatert og ta med på øvelser alle musikkstykker som til enhver tid ligger i notearkivet på hjemmesiden
Spørsmål kan rettes til korpsets leder Sindre Ribe på telefon 930 86 949 eller e-post leder@tum.no, eller dirigent Daniel Sørensen på telefon 992 50 988 eller e-post dirigent@tum.no
Websidene utvikles av:
Sveindal Consulting
© 2005-2018 TUM